Mēs, UAB Bio Sala, rūpējamies par Jūsu datu drošību. Mēs augstu vērtējam Jūsu uzticību, kā arī esam apņēmušies aizsargāt un atbildīgi apstrādāt Jūsu personas datus.

Datu iesniegšana interneta veikalā
Pasūtījuma reģistrācijas veidlapā Jums ir jānorāda pilnīga, visaptveroša un patiesa informācija par sevi. Ja Jūs sniedzat nepareizu, nepatiesu vai maldinošu informāciju, mums ir tiesības atcelt Jūsu reģistrāciju vai ierobežot piekļuvi interneta veikalam. Ja Jūsu dati ir mainījušies, lūdzam nekavējoties tos atjaunināt.

Mēs cienām Jūsu tiesības uz privātumu. UAB Bio Sala kārto Jūsu personas datus, lai varētu apstrādāt Jūsu preču pasūtījumus, atrisinātu jautājumus, kas saistīti ar preču noformējumu vai piegādi un izpildītu citas LR un ES tiesību aktu līgumiskas vai juridiskas saistības. Veicot pasūtījumu, Jums jānorāda savs: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese, piegādes adrese (ja vēlaties saņemt preces citā adresē), tālruņa numurs, maksājuma informācija, uzņēmuma nosaukums (ja vēlaties saņemt preci darba vietā).

Saskaņā ar LR fizisko personu datu tiesiskās aizsardzības likumu un Vispārīgo datu aizsardzības regulu Jūsu personas dati var tikt izmantoti UAB Bio Sala tiešā mārketinga, piemēram, jaunumu nosūtīšanai, kā arī tiešā mārketinga profilēšanas nolūkos. Tiešā mārketinga ziņojumus Jūs varat saņemt tikai tad, ja esat paudis piekrišanu saņemt tiešā mārketinga ziņojumus vai iepriekš esat iegādājies UAB Bio Sala preces un/vai pakalpojumus (Lietuvas Republikas elektronisko sakaru likuma 69.panta 2.d.). Tiešā mārketinga ziņojumi var tikt sūtīti vairākas reizes nedēļā.

Tiešā mārketinga, tostarp, profilēšanas nolūkos var tikt apstrādāti šādi Jūsu sniegtie personas dati - vārds, uzvārds, pilsēta. Kopā ar šiem datiem, saņemot Jūsu piekrišanu tiešā mārketinga paziņojumu saņemšanai, tiks apstrādāti arī šādi dati: datums a) kad tika saņemta tiešā mārketinga piekrišana, b) kad piekrišana tika atsaukta/beigu termiņš, IP adrese, no kuras tika iegūta piekrišana saņemšanas gadījumā, piekrišanas iegūšanas metode (piemēram, jaunumu abonēšanas formā ievadot e-pasta adresi).

Abonējot profilētus tiešā mārketinga ziņojumus, tie tiks sūtīti pamatojoties uz Jūsu iepirkumu groza vēsturi, kā arī interneta veikala pārlūkošanas vēsturi.

Sniedzot personisko informāciju, Jūs piešķirat atļauju iepriekš minēto tiešā mārketinga ziņojumu nosūtīšanai nepieciešamo datu pārsūtīšanai datu apstrādātājam - Ltd. „MailerLite“ (privātuma politika ir pieejama šeit).

Dati, kas savākti tiešā mārketinga vajadzībām, tiks apstrādāti 6 (sešus) mēnešus no piekrišanas saņemšanas dienas. Ja minētajā laika posmā tiek atvērts vismaz viens no tiešajiem mārketinga ziņojumiem, ko Jums nosūtījusi Sabiedrība, tiek uzskatīts, ka Jūsu interesēs ir turpināt saņemt šī uzņēmuma jaunumus, un termiņš automātiski atjaunojas.

Jebkurā gadījumā Jūs vienmēr varat viegli īstenot iespēju atsaukt piekrišanu tiešā mārketinga ziņojumu saņemšanai. Proti, šo atsaukšanas iespēju var izmantot katrā saņemtajā tiešā mārketinga ziņojumā, noklikšķinot uz saites „Atteikties no jaunumu saņemšanas“ vai paziņojot par jaunumu atsaukšanu, rakstot e-pastu uz [email protected]

Pēc piekrišanas atsaukšanas Jūsu apkopotie personas dati tiks glabāti uzņēmumā (bet tiešā mārketinga ziņojumi netiks sūtīti) 3 gadus saskaņā ar Civilkodeksa 1.125.panta 8.punktu - saīsināts noilguma termiņš prasībām par zaudējumu atlīdzību.

Jūsu dati, kas nav personas, t.i., dati par Jūsu iegādātajām precēm, var tikt izmantoti statistikas nolūkiem. Šāda statistikas vākšana neļauj mums Jūs tieši vai netieši identificēt.

Izvēles brīvība
Jūs izlemjat, kādu informāciju vēlaties atklāt. Ja Jūs nolemjat neizpaust savus datus, tad Jūs zaudējat iespēju izmantot daļu no mājaslapas www.livin.lv resursiem. Lietotāji, kas nevēlas abonēt bezmaksas jaunumus, nesaņems informāciju par atlaidēm un citu svarīgu informāciju.

Drošība
Uzņēmums veic visus pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus, īstenojot likumā paredzētos organizatoriskos un tehniskos datu drošības pasākumus. Personas dati tiek apstrādāti ar drošiem līdzekļiem, kas aizsargā datus no neatļautas iznīcināšanas, izpaušanas vai citām nelikumīgām darbībām.

Personas datu nodošana trešajām personām
Uzņēmums nesniedz personas datus trešajām personām, izņemot gadījumus likumā noteiktajā kārtībā, piemēram, tiesām, tiesu izpildītājiem, tiesībaizsardzības iestādēm, valsts nodokļu inspekcijai vai citām trešajām personām, kurām ir likumīgas intereses. Jūsu kontaktinformācija var tikt nodota mūsu partneriem, kuri nodrošina preču piegādi vai citus pakalpojumus, kas saistīti ar Jūsu pasūtījuma izpildi.

Informācija par nepilngadīgām personām
Mēs iesakām vecākiem un aizbildņiem iemācīt bērniem uzmanīgi un atbildīgi izmantot savus personas datus interneta vidē. Nepilngadīgas personas nedrīkst iesniegt savus personas datus tīmekļa vietnē bez vecāku vai aizbildņu piekrišanas. Interneta veikalā pieejamie pakalpojumi ir pieejami personām, kas ir sasniegušas 18 g.v.; nepilngadīgām personām vecumā no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadiem ir iespēja izmantot interneta veikala pakalpojumus tikai ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu, izņemot gadījumus, kad personai ir savi ienākumi vai ir piešķirta stipendija, ar visu minēto pilnvaroto pārstāvju piekrišanu.

Saites uz citām tīmekļa vietnēm
Šie privātuma noteikumi attiecas uz mājaslapu www.livin.lv. Mājaslapā var būt saites uz vietnēm, uz kurām šie privātuma nosacījumi neattiecas. Pametot mūsu vietni, izlasiet citu vietņu privātuma nosacījumus, kuras ļoti iespējams, ka izmanto Jūsu personas datus.

Jūsu tiesības
Jums, kā datu subjektam, ir tiesības:

  • zināt (būt informētam) par Jūsu personas datu apstrādi;
  • saņemt informāciju par avotiem un to, kādi personas dati tiek ievākti, kādam nolūkam tie tiek apstrādāti, kādiem datu saņēmējiem tie tiek nosūtīti un kam ir bijuši jau nosūtīti pēdējā gada laikā;
  • ir tiesības visos gadījumos (ne tikai gadījumos, kad dati tiek apstrādāti nepareizi) pieprasīt Jūsu personas datu labošanu, iznīcināšanu vai Jūsu personas datu apstrādes apturēšanu;
  • nepiekrist Jūsu personas datu apstrādei.

Šīs tiesības tiek izmantotas saskaņā ar kārtību, kas noteikta ES Vispārīgajā datu aizsardzības regulā, Latvijas Republikas likumā par personas datu tiesisko aizsardzību un personas datu apstrādes noteikumos, vēršoties pie datu pārziņa un uzrādot personas apliecinošus dokumentus. UAB Bio Sala, saņemot Jūsu pieprasījumu par personas datu apstrādi, sniegs Jums atbildi ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā pēc tam, kad pieprasījums tika iesniegts. Ja Jums rodas jautājumi sakarā ar šo privātuma politikas aprakstu, lūdzam sazināties ar mums, rakstot e-pastu uz [email protected]

Mainīt privātuma iestatījumus
Mums ir tiesības daļēji vai pilnīgi izmainīt privātuma politiku, par to paziņojot interneta veikala mājaslapā. Ja Jūs izmantojat interneta veikala sniegtos pakalpojumus pēc šo noteikumu izmaiņām, tiek uzskatīts, ka esat piekritis šo noteikumu izmaiņām. Par visām izmaiņām mūsu privātuma politikā mēs Jums paziņosim mūsu mājaslapā, kā arī visur citur, kur tas ir nepieciešams.

Personas datu apstrāde
Jūs piekrītat, ka personas dati, kurus brīvprātīgi sniedzat reģistrācijas veidlapā, tiks apstrādāti saskaņā ar šīm privātuma politikām.

Sīkdatnes
Informējam, ka apmeklējot interneta veikalu www.livin.lv, Jūsu datorā tiek saglabātas zemāk minētās sīkdatnes. Tās ir paredzētas informācijas pārsūtīšanai, izmantojot elektronisko komunikāciju tīklu. Visas šīs sīkdatnes varat izdzēst vai bloķēt pārlūkprogrammas iestatījumos, taču šādā gadījumā daļa mājaslapas nedarbosies. Piekrītot vietnes www.livin.lv noteikumiem, Jūs piekrītat, ka iepriekš minētā informācija tiek saglabāta Jūsu datorā vai citā ierīcē.

Kas ir sīkdatne? Tas ir neliels informācijas fails, kas tiek nosūtīts uz Jūsu datoru vai citu ierīci (piemēram, mobilo tālruni), kad apmeklējat attiecīgo vietni, un tiek saglabāts pārlūkprogrammā. Sīkdatne tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai citu ierīci, lai saglabātu datus, un par šīs sīkdatnes instalēšanu atbildīgais uzņēmums to var pārorganizēt un atjaunināt.

Interneta veikala www.livin.lv izmantoto sīkdatņu apraksti:

Sīkdatne

Nosaukums

Datu apstrādes mērķis

Radīšanas brīdis

Derīguma termiņš

Izmantotie dati

Papildu informācija

Apmeklējuma sesijas sīkdatne

SESS07

441cca0c5d

7f04c3a1f9

461c658bef

Sīkdatne ir izstrādāta tā, lai lietotājam katru reizi apmeklējot vietni nebūtu jāpierakstās no jauna. Tas tiek saglabāts tikai tad, ja lietotājs izvēlas atzīmēt lauku "Atcerēties mani"

Atzīmējot lauku “Atcerēties mani”

Ir spēkā 5 dienas

Neievāc datus

-

Pagaidu mainīgais

has_js

Nepieciešams vietnes darbībai. Iespējamās vērtības: 0 vai 1

Ieejot mājaslapā

Līdz sesijas beigām

Neievāc datus

-

Google Analytics sīkdatnes _utma
_utmb
_utmc
_utmz
_utmv
Sīkdatnes tiek izmantotas reklāmas ievietotāja identificēšanai, lietotāja ceļa līdz tīmekļa vietnei izsekošanai, kas ir nepieciešams vietnes pienācīgai darbībai. Sīkdatnes informē, kurš domēns tiek mērīts, atšķir unikālus lietotājus, atceras lietotāja iepriekšējo apmeklējumu skaitu, nosaka sesijas sākumu un beigas, nosaka, no kura avota lietotājs ieradās mājaslapā. Ieejot mājaslapā Līdz 2 gadiem Sīkdatne anonīmi reģistrē datus par lietotāja ceļu un apmeklējumiem - šo informāciju nevar saistīt ar individuālu lietotāju. Mūsu vietnē Google Analytics ir iestatīts tādā veidā, lai tas izdzēstu pēdējo lietotāja IP adreses oktetu. Tādā veidā ne UAB Bio Sala, ne Google neapkopo informāciju, kas varētu identificēt lietotāju.


Kā mainīt sīkdatņu iestatījumus?
Jebkurā laikā varat izvēlēties pieņemt sīkdatnes vai noraidīt noteiktas sīkdatnes, mainot pārlūka iestatījumus.
Ja vēlaties, lai sīkdatnes tiktu aizkavētas un netiktu saglabātas Jūsu datorā vai citā ierīcē, pirms jebkādu sīkdatņu saglabāšanas varat izvēlēties saņemt paziņojumu pārlūkprogrammas iestatījumos. Varat arī iestatīt, lai pārlūkprogramma noraidītu visas vai atsevišķas sīkdatnes vienlaikus. Varat arī izdzēst sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā vai citā ierīcē. Ņemiet vērā, ka šajā gadījumā Jums būs jāizvēlas iestatījumi katram izmantotajam pārlūkam un ierīcei.
Katrā pārlūkprogrammā ir atšķirīga iestatījumu pielāgošanas metode. Ja nepieciešams, izmantojiet pārlūkprogrammas palīdzības funkciju, lai pareizi izvēlētos iestatījumus.

Jūsu personas dati, ko ievāc sīkdatnes, tiek apstrādāti saskaņā ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu, Lietuvas Republikas Personas datu tiesisko aizsardzību likumu, Lietuvas Republikas Elektronisko sakaru likumu un citiem tiesību aktiem, kas regulē personas datu aizsardzību, noteikumiem. Saskaņā ar spēkā esošu tiesību aktu prasībām, mēs piemērojam drošības pasākumus, lai novērstu Jūsu personas datu izpaušanu un neatļautu to izmantošanu.

Nobeiguma noteikumi
šos privātuma noteikumus regulē ES Vispārīgā datu aizsardzības regula un Lietuvas Republikas likumdošana. Visas domstarpības, kas attiecas uz šo noteikumu īstenošanu risina savstarpējo sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, domstarpības tiek risinātas saskaņā ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu un saskaņā ar Lietuvas Republikas likumos noteikto kārtību. Ja Jums rodas jautājumi sakarā ar šo privātuma politikas aprakstu, lūdzam sazināties ar mums, rakstot e-pastu uz [email protected]

Mājaslapā www.livin.lv sniegto informāciju ir aizliegts kopēt un publicēt bez rakstiskas UAB Bio Sala piekrišanas.

Šajā mājaslapā ir atrodamas saites uz citām mājaslapām. UAB Bio Sala neatbild par šo mājaslapu saturu.

leaf
Reģistrējieties jaunumu saņemšanai un saņemiet -10% atlaidi nākamajam pirkumam